top of page

Raen Thomassen: Hyllest fra Lilje og Bjørk

 

HYLLEST FRA LILJE OG BJØRK

 

To nye glassvinduer i anledning Birkenes kirkes 150-årsjubileum 7.12.2008.

 

Opp gjennom århundrene er der en mengde planter som, av ulike grunner, har fått sakral symbolikk og legendestoff knyttet til seg. I Birkenes kirke er Madonnaliljen malt på altertavla; den vokser i gravåpningen på oppstandelsesmotivet. Ifølge en legende var denne liljen opprinnelig rød der den vokste i paradisets hage. Den røde liljen vokste opp der tårene til Eva falt ned og vætet jorden. For Eva gråt og angret å ha plukket av den forbudne frukten. En dag kom Guds trøstende engel til henne og lovet at hele menneskehetens synder skulle bli sonet, og da ville den røde liljen bli ren og hvit som snø. Det skjedde påskemorgen.

 

Det ene av korvinduene har fått en gjentagelse av altertavlas Madonnalilje. Det andre vinduet har fått en Bjørkekvist. For en plante jeg synes måtte være med i Birkenes er Bjørka. Undersøkelser ble derfor gjort om det kunne finnes legendestoff knyttet til bjørk. Jeg skrev til Eiliv Grue på Røros, forfatteren av ”Jomfru Mariablomar. Eit knippe legender” (Luther forlag 2007). Dessverre fantes det ingen ting, men forfatteren ble inspirert av spørsmålet. Etter en god skitur over Rørosvidda, gikk han hjem, skrev like godt en fortelling for anledningen – og forærte den til Birkenes kirke! Eiliv er her og vil selv lese legenden om Bjørka for dere om litt.

 

Glasset i de nye vinduene er et eksklusivt melkehvitaktig, munnblåst glass fra Frankrike, produsert i et verksted som blant annet lager glass til restaurering av de store middelalderkatedralene. Utsmykkingskomiteens bestilling til jubileet var: to vinduer som skulle være “en hilsen fra nåtid, med tanke på fortid, til fremtiden”. Den som prøver å løpe etter fortiden vil aldri nå den igjen. Men hvis vi er ærlige i forhold til eget nåtidig ståsted, vil vi kunne oppnå en dialog med fortiden. Først da blir resultatet interessant for framtiden.

 

Det var modig av komiteen å gi oppdraget til en kunstner som, selv om hun hadde erfaring med kirkekunst, hadde liten erfaring med glass. Det kunne vært en bakdel. På den andre siden var jeg kanskje nettopp derfor friere med tanke på løsninger. Som abonnent på et engelsk hageblad, så jeg for noen år siden en reportasje med røntgenfotograferte planter. Og det slo meg, tenk om det ville være mulig å overføre røntgenfoto til glass? Glass som materiale er jo gjennomskinnelig. Røntgenfotoets elektromagnetiske stråler stopper ikke ved objektets overflate, men trenger tvers igjennom. Og Gudsdimensjonen i et menneskeliv handler også om å la seg gjennomlyse.

 

Jeg tok kontakt med Røntgensenteret i Kristiansand og ble møtt med velvilligheten selv. Jeg fikk komme med plantene mine – i flere omganger. Ulike apparatere ble prøvd. Vi endte opp med mammografi. Hva kan vel passe bedre for en Madonnalilje? Madonnaliljer er forresten ikke lette å få tak i. De selges ikke i blomsterbutikkene, og den som er heldig å ha Madonnaliljer i hagen må kjempe uavlatelig mot invasjon av røde liljebiller. Min far tok den kampen og dyrket fram noen førsteklasses eksemplarer.

 

Mammografibildene lot seg imidlertid ikke bruke rå, slik de kom ut av maskinen. Fragmenter måtte lappes sammen, konverteres fra negativ til positiv, komponeres og billedbehandles. Til det siste fikk jeg uvurderlig hjelp av spesialist på den slags, min gode venn Roald Andreas Hauper Sandøy. For ikke å glemme Tone Stensrud i Norsk Kunstglass, Oslo, som med imponerende vilje til utprøving og sikker hånd, tok ansvar for å overføre bildene til glasset og brenne dem fast. Stor takk til alle som har bidratt! Det er mitt oppriktige ønske at de nye vinduene må bli til glede for menigheten i Birkenes kirke. Takk for oppdraget og til lykke med 150-årsjubileum! Motta min hyllest – fra lilje og bjørk!

 

Barbro Raen Thomassen

TIL BILDER »

bottom of page