top of page

Katalogtekst til "Av jord", Genius Loci 2000, kunst i landskap ved Søgne Gamle Prestegård. 250 kubikkmeter jord formet til en sirkel, diameter 18 meter, tilsådd med gras.

 

HVA ER ET STED?

 

Hva ser vi , og hva er det vi ikke ser ? Kan man snakke om et steds ytre og indre historie? Stedets ånd? Genius Loci (lat. stedets ånd) var i romersk tid betegnelsen for et steds skytsånd. I vår tid er det arkitekt Christian Norberg-Schultz som har aktualisert betegnelsen i sine bøker om stedsanalyse. Genius Loci er navnet på et kunstprosjekt med stedsforståelse som bærende tema. Det startet i 1999 med et seminar omkring disse spørsmålene og en historisk maleriutstilling om kystlandskapet gjennom 200 år. I 2000 åpnet den første del av Land Art utstillingen hvor seks kunstnere arbeidet i området rundt Søgne Gamle Prestegård, og ga oss sine åpninger inn til stedet.

 

Arkitekt Sverre Fehn ga sitt bidrag i en utstilling av modell og tegninger av et nytt kapell på Kapelløya i Ny-Hellesund. I 2002 avsluttes prosjektet ved at seks nye kunstnere arbeider på øyene i Ny-Hellesund. Kirkeneset ble Barbro Raen Thomassens valg av sted for sin jord-skulptur. På seminaret fortalte arkeolog Frans Arne Stylegar om gården Søgne som et hovedsete tilbake til førkristen tid. På gården var store og viktige gravhauger, og her ble en av regionens første kirker bygget. Elva har gitt området fruktbar jord i alle tider, og slik var det Barbro Raen Thomassen som 11-åring først møtte stedet, krypende på jorda for å luke grønnsaker. Her arbeidet hun iherdig våren 2000 for å skape sin skulptur av jord.

 

"Et sted har mange steder" sier forfatteren Gro Dahle. " Av jord" har gitt Kirkeneset et nytt sted. Den har åpnet for historien, for opplevelse, for tanken og den har gitt nye spørsmål. En merkelig skulptur som både er stille og mektig på samme tid.

 

Skulpturen har forandret seg med årstidene, med vær og vind. Mange er blitt glad i å komme forbi til ulike tider og se den liggende stor og underlig midt i åkeren. Skulpturen er lavmælt tilstede som et levende "landskapsmaleri" utenfor gallerirommet, generøst tilgjengelig. Slik føyer den seg inn i den engelske Land Art tradisjonen som kjennetegnes ved å samarbeide med naturen.

 

Vi kan flytte fjell. I dag har vi redskaper og teknikk til det meste. Men bruker vi vår evne til nærvær? Som en UFO fra fremtiden, eller kan hende fra fortiden, opplever jeg at denne jordhaugen forteller meg historier og gir impuls til tanker og fornemmelser jeg ikke kjente til før den landet på Kirkeneset og i meg.

 

Ingrid Juell Moe, prosjektleder Genius Loci

TIL BILDER »

bottom of page