top of page

Utsmykking av venterom, medisinsk poliklinikk, Sørlandet Sykehus Arendal. 

Paal-Helge Haugen: Tekster.  Barbro Raen Thomassen: Bilder og regi.

 

INSTALLASJON FOR TRE VEGGER

 

Forunderlige og ofte særdeles vakre former av FRØ, eksisterer i millioner av varianter i virkeligheten omkring oss. I luften, flyvende med vinden, eller båret av mennesker og dyr som ikke vet om at det sitter et frø, eller kanskje hundre, på jakke-ermet eller i pelsen. Båret til nye veikanter og grøfter, åkrer og enger, hagebed og fyllingsplasser. En eneste plante kan gi fra et par hundre til mange tusen frø. Vi legger vanligvis ikke merke til dem, fordi de er så små.

 

Frøets potensiale er imidlertid overveldende. Som symbol har frøet mange og rike tolkninger. Frøet kan være uttrykk for en nybegynnelse, liv, muligheter og håp - i vid forstand. Dette er for meg en svært meningsfull tanke i gitte utsmykkingssammenheng, på et ventested, i et sykehus. Utsmykkingen består av 44 elementer - 17 tekster og 27 bilder - om frø, eller relatert til frø. Elementene er montert høyt og lavt, tilsynelatende "tilfeldig" over de tre veggene - som om vinden skulle ha ført frøene akkurat dit.

 

Frøene er først forstørret og hogd ut i lys kalkstein, som skulptur. Deretter er disse fotografert og overført - via emulsjon - til akvarellpapir. Teknikken som er brukt kalles Liquid Light, eller også Silver Gelatin, og er en fotografisk prosess. Liquid Light-emulsjon påføres det aktuelle materiale (som kan være bortimot hva som helst), belyses og framkalles som foto. Den ventende har tid. Kanskje to minutter, kanskje to timer. Den ventende vil kunne feste seg ved ett element eller ved flere. Venterommet er uten vinduer. Utsmykkingselementene blir istedet små åpninger mot noe annet, et annet sted, lenger ute, eller lenger inne.

 

Barbro Raen Thomassen

TIL BILDER »

bottom of page