top of page

MADONNALILJEN

 

Madonnaliljen er et av de mest brukte botaniske Maria-symbolene, som på en indirekte måte symboliserer jomfru Marias tilstedeværelse. Hvite madonnaliljer er malt på altertavla i Birkenes kirke, hvor motivet viser hvordan den vokser i gravåpningen på altertavlens oppstandelsesmotiv.

 

Det var disse madonnaliljene som Birkenes-kunstneren Barbro Raen Thomassen tok utgangspunkt i da hun fikk oppdraget med å utsmykke to korvinduer i forbindelse med Birkenes kirkes 150-årsjubileum i fjor.

 

Hun overførte madonnaliljene i altertavlen til det eksklusive melkehviteaktige munnblåste glasset fra Frankrike. Det gjorde hun ved å avfotografere en madonnalilje ved Røntgensenteret i Kristiansand og overføre røntgenfotoet til glass via kunstneriske bearbeidingsprosesser.

 

– Gudsdimensjonen i et menneskeliv handler om å la seg gjennomlyse, sier hun. Men hvorfor valgte du Madonnaliljen?

 

– Jeg valgte den fordi Madonnaliljen allerede var en del av motivet i altertavlen. Samtidig valgte jeg en bjørkekvist i det andre vinduet, som symboliserer Birkenes. Det rare er at jeg i ettertid, uten å ha visst om det, fikk rede på at det latinske navnet for bjørk, som er Betula, betyr Jomfru på hebraisk. Det sluttet på en måte ringen, sier Barbro Raen Thomassen.

 

Geir Lid , Agderposten, 24.12.2009

TIL BILDER »

bottom of page