490 glassprismer fyller fondveggen i kapellet på Prestegården, Vigmostad. Når sola treffer prismene, brytes lyset i alle regnbuens farger.