top of page

Frø-installasjon for tre vegger. Venterom ved medisinsk poliklinikk, Sørlandet Sykehus Arendal 2002.

Paal-Helge Haugen: Tekster. 
Barbro Raen Thomassen: Bilder. 

 

Les mer om INSTALLASJON FOR TRE VEGGER »

Om VENTEROM
bottom of page