top of page

«Potensielt» (frø i Skjermplantefamilien, hogd i Iddefjordgranitt). Del av 50-årsjubileet for Sørlandsutstillingen, Lista fyr 2019, og av åpningsutstillingen i nye Nasjonalmuseet, Oslo 2022.

Små frø-objekter og teksttavler hogd i kalkstein. Et samarbeid med poeten Paal-Helge Haugen. Bomuldsfabriken Kunsthall, Arendal 2003, Inselgalerie Berlin og Agder Kunstnersenter Kristiansand 2005.

 

Se Paal-Helge Haugens tekst DET TVETYDIGE OBJEKTET » 

og Gunnar Danbolts FRA FRØ TIL OBJEKT »

Om FRØ-OBJEKTER
bottom of page